August 28, 2023

สำรวจธนาคารที่สามารถให้คู่รัก LGBTQIAN+ สามารถกู้ซื้อบ้านร่วมกันได้ ❤️

การลงทุน

การจะมีบ้านสักหลัง ไม่เคยจำกัดผู้ซื้อด้วยเพศ อายุ หรืออาชีพ ดังนั้นทุกคนก็ควรมีสิทธิในการกู้ซื้อบ้านเพื่อขยายรากฐานของชีวิตตัวเองและครอบครัวเหมือนกันทุกคน หลายๆ ธนาคารเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญ และสามารถให้คู่รัก LGBTQIAN+ สามารถกู้ซื้อบ้านร่วมกันได้ เพื่อให้ทุกคนได้มีบ้านเป็นของตัวเอง ❤️
🗓️ แต่ก่อนการที่คู่รักจะขยายครอบครัว หรือต้องการกู้สินเชื่อบ้านร่วมกันกับคนรัก ก็มักจะมีเงื่อนไขที่จำกัด ต้องใช้เอกสารเยอะ และมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก แต่ในปัจจุบันมีหลายธนาคารที่เปิดให้คู่รักทุกคู่สามารถขอสินเชื่อบ้าน เพื่อให้ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนที่รักด้วยกันในบ้านที่ช่วยกันสร้างได้แล้ว 🥰
HOMERUN 🏡 ขอนำเสนอข้อมูลของ 5 ธนาคารที่น่าสนใจ เพื่อให้การกู้บ้านสำหรับคู่รักทุกคู่กลายเป็นเรื่องที่เป็นจริงได้ ☑️
💜 ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
คู่ชีวิตที่เป็น LGBTQIAN+ สามารถขอกู้ร่วมได้ โดยต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป และอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 65 ปี (พิจารณาจากผู้กู้ร่วมที่อายุน้อยที่สุด) ซึ่งทางธนาคารไม่ได้กำหนดรายได้ขั้นต่ำ แต่ผู้กู้ต้องมีรายได้ที่แน่นอนและต้องมีรายได้สูงกว่าอัตราผ่อนชำระในแต่ละงวดประมาณ 3 เท่า โดยธนาคารให้ระยะเวลากู้สูงสุดอยู่ที่ 30 ปี
🧡 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส)
ธนาคารได้มีการปรับปรุงเงื่อนไขการให้สินเชื่อ และเปิดโอกาสให้ LGBTQIAN+ สามารถกู้ร่วมกันได้ โดยผู้กู้ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ซึ่งไม่ได้มีการกำหนดรายได้ขั้นต่ำ และยังให้ระยะเวลากู้สูงสุดถึง 40 ปีเลย
💛 ธนาคารกรุงศรี
คู่ชีวิต LGBTQIAN+ สามารถยื่นกู้ร่วมกันได้ ซึ่งผู้กู้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี และไม่เกิน 65 ปี โดยจำเป็นต้องเป็นพนักงานประจำที่มีอายุรวมที่ทำงานเดิมและที่ปัจจุบันตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และได้กำหนดรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่ 50,000 บาท ต่อเดือน พร้อมทั้งให้ระยะเวลากู้สูงสุดอยู่ที่ 40 ปี
🩵 ธนาคารธนชาติ (ttb)
ธนาคารได้อนุญาตให้คู่รัก LGBTQIAN+ สามารถกู้ร่วมเพื่อซื้อบ้านและสร้างอนาคตร่วมกันได้ โดยที่ผู้กู้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และอายุรวมของระยะเวลากู้รวมจะต้องไม่เกิน 65 ปี ซึ่งทางธนาคารได้กำหนดรายได้ขั้นต่ำของแต่ละคนอยู่ที่ 10,000 บาท ขึ้นไป ให้ระยะเวลากู้สูงสุดที่ 30 ปี
💙 ธนาคารยูโอบี (UOB)
แม้ธนาคารจะไม่ได้มีสินเชื่อที่ออกแบบมาเฉพาะ แต่ก็เปิดโอกาสให้คู่รัก LGBTQIAN+ สามารถกู้ซื้อบ้านร่วมกันได้ ซึ่งกำหนดให้ผู้กู้ที่เป็นมนุษย์เงินเดือน และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี ส่วนผู้กู้ที่เป็นเจ้าของกิจการต้องมีอายุไม่เกิน 75 ปี โดยทางธนาคารได้กำหนดรายได้ขั้นต่ำของทั้งผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมอยู่ที่ 20,000 บาท / คน / เดือน และให้ระยะเวลากู้สูงสุดอยู่ที่ 30 ปี
ในปัจจุบันการกู้ร่วมเพื่อซื้อบ้าน ก็จะเห็นได้ว่ามีหลายธนาคารที่เปิดให้คู่รักทุกคู่สามารถมีบ้านให้สร้างครอบครัวกันได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก ทำให้เริ่มเห็นแนวโน้มความเป็นไปได้ของความหลากหลายทางเพศที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของธนาคารที่หยิบยกมาเท่านั้น ยังมีอีกหลายธนาคารที่พร้อมสนับสนุนให้ทุกคน ทุกเพศ สามารถสร้างครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตในบ้านที่ตัวเองฝันไม่ต่างกัน 💕
Happy pride month 🏳️‍🌈
HOMERUN 🏡 ขอสนับสนุนทุกความเท่าเทียมทางเพศ เพราะเราเชื่อว่าบ้านจะเป็นบ้านได้…ถ้าคุณได้อยู่ร่วมกับคนที่คุณรัก
* ดอกเบี้ยและวงเงินกู้ของแต่ละธนาคารขึ้นอยู่กับประเภทบ้านและการประเมิน โปรดติดต่อธนาคารเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
🌳HOMERUN แพลตฟอร์มรับซื้อบ้านมือสอง และขายบ้านรีโนเวทใหม่แบบรับประกัน
✅ติดต่อได้เลยที่ 02 261 2518 ต่อ 789
✅Line: @homerunline (https://lin.ee/t2uXpbm)

YOU MAY ALSO LIKE

    • icon
    • icon
    icon